Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat alueen kätilöt ja opiskelijajäseninä kätilöopiskelijat. Yhdistyksemme ei peri erikseen omaa jäsenmaksua. Eri yhdistykset ovat Kätilöliiton jäseniä. Kätilöliitto perii jäsenmaksua sen mukaan, mitä me yhdistykset yhdessä olemme vuosikokouksessa päättäneet. Jos haluat erota yhdistyksestä, sinun täytyy ilmoittaa siitä kirjallisesti. Jäsenhakemusasioissa otathan yhteyttä Kätilöliiton toimistoon.

Yhdistys tarjoaa liiton etujen lisäksi mm. innostavia jäseniltoja, koulutuksia ja mukavaa yhdessäoloa kätilöhengessä. Yhdistyksen toiminnassa tutustut myös yhdistyksemme eri alueiden kätilöihin ja heidän erityisosaamiseensa.