Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat alueen kätilöt ja opiskelijajäseninä kätilöopiskelijat, jotka ovat liittyneet kätilöyhdistyksen jäseniksi. Eri kätilöyhdistykset ympäri Suomen ovat Kätilöliiton jäseniä.

Yhdistyksemme ei peri erikseen omaa jäsenmaksua. Kätilöliitto perii jäsenmaksua sen mukaan, mitä yhdistykset ovat vuosikokouksessa päättäneet.

Jos haluat erota yhdistyksestä, sinun täytyy ilmoittaa siitä kirjallisesti. Jäsenhakemusasioissa otathan yhteyttä Kätilöliiton toimistoon.

Yhdistys tarjoaa liiton etujen lisäksi mm. innostavia jäseniltoja, koulutuksia ja mukavaa yhdessäoloa kätilöhengessä. Yhdistyksen toiminnassa tutustut myös yhdistyksemme eri alueiden kätilöihin ja heidän erityisosaamiseensa.