Stipendit

Stipendirahasto perustettiin vuonna 1999 100-vuotisjuhlien jälkeen. Stipendirahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea jäsenten ammatillista kehitystä sekä kätilötyön tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä kohottaa kätilötyön arvostusta.

Stipendirahastosta voidaan myöntää apurahoja:

  • Ammatillisiin opintoihin, esim. rahaston tarkoituksen mukaisia opintopäiviä ja -matkoja, konferensseja ja kursseja varten

  • Kätilötyön tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä julkaisu- ja kansainväliseen toimintaan

Apurahoja ei myönnetä:

  • Erikoistumis- ja jatko-opintoihin

  • Työnantajan kustannettavaksi tarkoitettuun täydennyskoulutukseen

  • Harrastustoimintaan tai -opintoihin

  • Sosiaalisin perustein

Apurahoja voi hakea yksittäisten jäsenten lisäksi erilaiset ryhmät. Uudenmaan läänin kätilöyhdistys ry:n stipendirahastosta voi anoa apurahoja vuosittain. Edellytyksenä apurahan myöntämiselle on hakijan jäsenyys yhdistystyksessä, sekä vähintään kolme vuotta edellisen apurahan saamisesta.

Hakuilmoitus julkaistaan Kätilö-lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Apurahat myöntää uudenmaan läänin kätilöyhdistys ry:n hallitus. Anomukset lähetetään puheenjohtajalle. Anomuksessa tulee käydä ilmi, kuinka paljon ja mihin tarkoitukseen rahaa anotaan ja mistä muualta on rahaa anonut.